loading

Všeobecná ambulancia pre deti a dorast
MUDr. Matejka Martin, PhD.

Poskytujeme liečebno - preventívnu a poradenskú starostlivosť od narodenia až do 28 rokov (od novorodencov až po dospievajúcich do skončenia úplnej prípravy na povolanie, t.j.do 28. roku života).

MEDMA CARE, spol. s r. o.

Zdravotná Sestra

Kmeťová Silvia
Klimová Božena

0911 499 579

odbery
Ordinačné hodiny pre chorých
Len pozvaní, preventívne prehliadky, poradňa
Elektronické, tel. konzultácie
Pondelok
7.30 - 8.30
8:30 - 13:00
13.30 - 15.00
11.00 - 13.00
Utorok
7.30 - 8.30
10:00 - 15:00
08.00 - 10.00
10.00 - 12.00
Streda
7.30 - 8.30
8:30 - 17:00
-
16.00 - 17.00
Štvrtok
7.30 - 8.30
8:30 - 13:00
13.30 - 16.00
11.00 - 13.00
Piatok
7.30 - 8.30
8:30 - 13:00
-
12.00 - 13.00

dovera

    Správa