loading

Gynekologická ambulancia
Mudr. Karkalík Andrej, PhD.

Ponúkame komplexnú, špecializovanú starostlivosť v odbore gynekológia-pôrodníctvo.

Ksar-Med s.r.o.

0902 551 151


Štúdium Lekárskej fakulty Univerzity Komenského som absolvoval v roku 2000. Atestoval som v roku 2008 v odbore Gynekológia a pôrodníctvo. V roku 2021 som získal nadstavbovú atestáciu v odbore Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve. Pôsobil som na viacerých pracoviskách doma i v zahraničí. 1 a 1⁄2 roka som pracoval v Afrike v rámci programu Prof. Krčméryho. Počas mojej odbornej pôsobnosti som absolvoval viacero školení a kongresov v Poľsku, Grécku, Českej Republike, Taliansku zameraných na 3D/4D ultrazvuk, diagnostika vývojových defektov srdca, maternofetálnu medicínu. 

Mojim cieľom je priniesť pacientkam nadštandardný, vysokoodborný a najmä ľudský prístup, preto som v roku 2013 založil centrum Feminatal.

ordinačný čas
Pondelok
8:00 - 15:30
Utorok
8:00 - 17:00
Streda
8:00 - 14:30
Štvrtok
8:00 - 16:00
Piatok
neordinuje

dovera