loading

Všeobecná ambulancia pre deti a dorast
MUDr. Svitková Eva

Naša ambulancia poskytuje komplexnú starostlivosť o dieťa od narodenia do veku 28 rokov ( do ukončenia prípravy na povolanie ) aplikovanú na základe poznatkov získavaných na pravidelných odborných prednáškach a seminároch.

Zdravotná Sestra

Csapová Ľubica

0948 519 022
0918 465 280


Naša ambulancia poskytuje komplexnú starostlivosť o dieťa od narodenia do veku 28 rokov ( do ukončenia prípravy na povolanie ) aplikovanú na základe poznatkov získavaných na pravidelných odborných prednáškach a seminároch.

Komplexná starostlivosť zahŕňa liečebnú starostlivosť, preventívne prehliadky hradené zo zdravotného poistenia, očkovanie zákonné i na požiadanie pacientom, poradenstvo a ďalšie nadštandardné služby:

  • vyšetrenie CRP – zápalového markera z kvapky krvi priamo v ambulancii, čo umožňuje redukovanie podávania antibiotík
  • možnosť návštevy ambulancie mimo ordinačných hodín – po dohovore
  • možnosť návštevy dieťaťa v domácom prostredí na požiadanie
  • telefonické konzultácie denne do 20.00 hod. 
  • ďalšie výkony za úhradu na vyžiadanie rodiča 
ordinačný čas
Len pozvaní preventívne prehliadky
Pondelok
14:00 - 17:30
12:00 - 14:00
Utorok
10:30 - 14:30
7:00 - 10:30
Streda
8:30 - 12:30
7:00 - 8:30
Štvrtok
14:00 - 18:00
13:00 - 14:00
Piatok
7:00 - 11:00
11:00 - 13:00

dovera

    Správa